Dán nhãn các loại chai , hộp dạng vuông, dẹp đa dạng khác nhau. Luôn sẵn hàng máy trong kho